Landal Greenparks parken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen

zaterdag 19 juli 2014

Stichting Alkmaardermeer ageert tegen Landal-plan

Stichting Alkmaardermeeromgeving heeft een brief naar de gemeente gestuurd waarin zij ernstige bezwaren uit tegen het onderzoek naar de haalbaarheid van een Landalpark op de Zanderij.

De stichting vindt het instellen van een haalbaarheidsstudie door de gemeente 'niet juist'. In een persbericht laat zij weten dat Van Wijnen, de projectontwikkelaar die in opdracht van Landal de mogelijkheden onderzoekt, zelf een haalbaarheidsstudie zou moeten uitvoeren en de kosten hiervoor moet dragen. Dit laatste gebeurt overigens ook, want in het voorstel van het college van b en w over het haalbaarheidsonderzoek - een voorstel waarover de raad na het zomerreces besluit - staat dat de projectontwikkelaar de kosten van het onderzoek betaalt.

De Stichting Alkmaardermeeromgeving vindt echter dat er hoogstens gesproken zou moeten worden over een 'wenselijkheidstudie'. "Van belang daarbij is ook dat aangetoond wordt dat het project van groot openbaar belang is, zoals ook de provincie in haar commentaar stelt" stelt Jacques Dersjant namens de stichting. "Een openbaar belang waar de stichting sterk aan twijfelt." De stichting vreest dat economische aspecten bij de belangenafweging zullen domineren. Dersjant: "Daardoor zal uiteindelijk het noordelijke deel van de Zanderij ook opgeofferd worden aan vergelijkbare ontwikkelingen."

Bron en hele artikel: dichtbij