Landal Greenparks parken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen

maandag 26 januari 2015

Onderzoek Landal weer op agenda

Het onderzoek naar de 'haalbaarheid' van een Landal-Greenpark op de Zanderij staat donderdag (22 januari) op de agenda van de gemeenteraad.

De raad bespreekt dan het voorstel van het college rond de onderzoeksopzet en -vragen. Er worden allerlei deelonderzoeken voorgesteld naar de invloed van een park op onder meer milieu, economie en verkeer. De bedoeling is dat de gemeente het onderzoek regisseert, de initiatiefnemer gaat het onderzoek betalen. Allerlei belanghebbenden hebben input geleverd.

Paul Buitenhuis en Peter Beentjes van het Platform Behoud Zanderij, die ook in de klankbordgroep hebben meegepraat over het onderzoekskader, hebben al laten weten de objectiviteit van het onderzoek dat nu wordt voorgesteld, in twijfel te trekken. Zij zien graag dat een onafhankelijke instantie een (bredere) maatschappelijke kosten en baten analyse uitvoert. De twee vinden ook dat in het huidige voorstel de regie nog teveel bij de projectontwikkelaar ligt.

bron: dichtbij